Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Služby a riešenia
konzultácie, systémová integrácia, outsourcing, SaaS, podpora Teamware

Komplexný informačný systém Trenčianskeho samosprávneho kraj

informačný systém vznikol "na zelenej lúke" a dnes prepája úrad kraja, 100 organizácií a zhruba 1500 používateľov

Rozhodnutie vybudovať integrovaný informačný systém, ktorý by prepájal úrad kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti sa začalo rodiť v polovici roku 2002, krátko po vzniku samosprávnych krajov. Od začiatku sme mali jasný úmyseľ vybudovať systém, ktorý nebude zaťažený starými technológiami a preto sme už v roku 2002 smerovali k moderným webovým aplikáciám. Vtedy sme ešte netušili, že budujeme privátny cloud, pretože to slovo vymysleli marketéri až o pár rokov neskôr. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme v maximálnej možnej miere využívali voľný a open source softvér. Vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať unikátne riešenie s nízkymi nákladmi.

Srdce systému tvorí virtualizačný cluster tvorený 4 fyzickými servermi a 2 diskovými poľami v centrálnej lokalite. Hoci sa zdá, že pre tak veľký systém je to málo, podarilo sa nám vďaka vhodnému výberu technológií dokázať opak. Všetky aplikácie a systémy sú centralizované vo virtuálnom prostredí.

Chrbticu systému tvorí hviezdicová sieť na technológii MPLS, ktorá pripája do systému všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prístup na internet je riadený a chránený v centrálnom bode. Používateľom z organizácií stačí na prácu bežný webový prehliadač.

Postupne sme implementovali jednotllivé podsystémy, ktoré sú spoločné pre všetkých používateľov úradu a organizácií:

Pre systém zabezpečujeme dohľad nad prevádzkov komunikačnej siete, administráciu centrálnej a prevádzku záložnej lokality. Naši špecialisti vykonávajú profilaktické prehliadky pracovných staníc na organizáciách a poskytujú služby hotline.

Hlavným prínosom vybudovaného systému je jeho vysoká efektivita a šetrenie finančných prostriedkov na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Organizáciám úplne odpadajú starosti s nákupom a prevádzkou serverov. Vybudovanie jednej dobre zabezpečenej serverovne na úrade stálo zlomok toho, čo by stálo vybudovanie 100, hoci slabých serverovní na organizáciách. Centrálnymi nákupmi licencií a využívaním voľného softvéru dochádza k ďalšiemu šetreniu. Najvýznamnejšie je však šetrenie finančných prostriedkov na platy lokálnych administrátorov. Zdieľaním zdrojov medzi stovku organizácií dochádza k výraznej úspore.
Vďaka použitým technológiám a vysokým bezpečnostným štandardom môžu používatelia pracovať so systémom aj prostredníctvom verejného internetu z domu alebo z inej organizácie.

V dnešnej dobe, keď verejná správa investuje desiatky miliónov eur do ťažkopádnych a častokrát nefunkčných informačných systémov, sa nám podarilo vytvoriť unikátne riešenie, na ktoré sme hrdí.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42