Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

CSS

aplikácia pre poskytovateľov sociálnych služieb pre efektívnu komunikáciu so samosprávnym krajom

CSS (centrum sociálnych služieb) je aplikácia dostupná na https://css.e-vuc.sk/ zdarma pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji.

Slúži pre potreby poskytovateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu:

  • prezerať informácie, ktoré o ich sociálnych službách eviduje samosprávny kraj,
  • meniť kontaktné údaje a Informáciu o sociálnej službe, ktorá sa zverejňuje na webových stránkach samosprávneho kraja,
  • vypĺňať a odosielať ročné výkazy na samosprávny kraj,
  • zobrazovať oznamy z VÚC.
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42