Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Služby a riešenia
konzultácie, systémová integrácia, outsourcing, SaaS, podpora Teamware

Konzultácie a servis

pomôžeme Vám pri efektívnom budovaní a využívaní informačných a komunikačných technológií

Konzultácie v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) sú vysoko špecializovaná činnosť, pri ktorej naši konzultanti využívajú svoje dlhoročné teoretické, ale najmä praktické skúsenosti, získané realizáciou významných projektov.

Zúčastnili sme sa na budovaní a podpore prevádzky informačných systémov s tisíckami používateľov v silových rezortoch a samospráve. Ale rozumieme aj potrebám "párchlapových" firiem. Naši špecialisti sa podpísali na projektoch ako:

  • Ekonomický informačný systém rezortu Ministerstva obrany,
  • Automatizovaný informačný systém polície v rezorte Ministerstva vnútra,
  • vybudovanie a dohľad nad prevádzkou a bezpečnosťou MPLS siete prepájajúcej Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
  • vybudovanie a dohľad nad prevádzkou centrálnej a záložnej serverovej lokality pre Trenčiansky samosprávny kraj a jeho 100 organizácií,
  • vybudovanie a dohľad nad prevádzkou 70 vzájomne prepojených webových sídiel TSK a jeho organizácií,
  • vybudovanie a dohľad nad prevádzkou centralizovaného administratívneho informačného systému a systému elektronickej pošty pre TSK a jeho 100 organizácií.

Potrebám verejnej správy rozumieme aj vďaka našej aktívnej účasti v pracovných skupinách a v Komisii pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Cieľom konzultácií je pomôcť zákazníkovi pri efektívnom budovaní a využívaní informačných a komunikačných technológií. Ale nezostávame len pri radách. Radi Vám poskytneme aj imlementačné služby a podporu pri prevádzke informačného systému. A pomôžeme aj s problémymi technického charakteru.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42