Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Crystal Office
intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

Úlohy

automatizácia správy úloh

Modul Úlohy slúži pre automatizáciu správy úloh. A to ako úloh zadaných priamo v module, tak aj úloh prichádzajúcich z modulu Helpdesk.

Všetky procesy okolo správy úloh prebiehajú v rámci organizačnej štruktúry s dodržaním zásad podriadenosti a nadriadenosti.

Zoznam úloh - filtre

V prípade, že úloha nie je zadaná na konkrétneho pracovníka, ale na celé oddelenie, je zaradená do zásobníku úloh oddelenia. V takom prípade si ju môže pracovník oddelenia prevziať na riešenie, alebo ju môže vedúci oddelenia prideliť niektorému z pracovníkov.

V prípade komplexných úloh môže pracovník z úlohy odvodiť niekoľko úloh, buď na podriadených pracovníkov alebo na podriadené oddelenia.

Používatelia sú o všetkých zmenách stavov úloh informovaní prostredníctvom e-mailových notifikácií, ktoré si môžu konfigurovať.

Modul umožňuje:

  • zadávať nové úlohy pre podriadených alebo podriadenú organizačnú zložku (oddelenie)
  • úlohu pridelenú na organizačnú zložku môže jej menežér prideliť pracovníkom alebo si ju môžu pracovníci prevziať zo zásobníka úloh
  • sledovať termíny a rozsah plnenia úloh podriadených pracovníkov
  • sledovať a dopĺňať údaje k vlastným úlohám
  • delegovať úlohy na podriadených
  • odobrovať splnenie úlohy podriadeným
  • tlačiť konkrétne úlohy alebo zoznam úloh podľa zadaných kritérií
  • vyhľadávať úlohy podľa definovaných kritérií
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42