Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Crystal Office
intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

Zmluvy

elektronická evidencia zmlúv vrátane ich elektronickej podoby v rôznych formátoch

Modul Zmluvy slúži na evidenciu zmlúv a ich základných údajov. Zmluvy je možné jednoducho prezerať podľa roku uzatvorenia.

Zoznam zmlúv

V štandardnom rýchlom vyhľadávaní sa reťazec vyhľadáva vo všetkých vlastnostiach zmluvy. V rozšírenom vyhľadávaní sa dajú presne definovať požadované parametre zmluvy.

Rozšírené vyhľadávanie zmlúv

O každej zmluve sa uchovávajú informácie:

 • číslo
 • charakteristika zmluvy (kúpna zmluva, poistná zmluva,...)
 • názov
 • predmet (voľný text)
 • hodnota zmluvy (a či je vrátane DPH)
 • zmluvné strany
 • dátum uzatvorenia, dátum zverejnenia, dátum účinnosti, dátum platnosti, dátum revidovania,
 • výpovedná lehota
 • väzba na vklad do katastra
 • poznámky
 • prílohy

Detail zmluvy

Pri vypĺňaní zmluvnej strany systém automaticky ponúka už použité údaje o zmluvných stranách na základe zadaného IČO.

Pri zaevidovaní dodatku k zmluve sa údaje automaticky prenášajú z pôvodnej zmluvy. Vďaka prelinkovaniu je možné zobraziť originálnu zmluvu k dodatku alebo zoznam všetkých dodatkov k danej zmluve.

Ako prílohy je možné pridať zmluvu v elektronickej podobe, či už v textovej podobe alebo ako naskenovaný dokument. Zároveň sa pri prílohe definuje, či je verejná (odstránené osobné údaje) a môže sa automaticky zverejniť na internete alebo či sa jedná o internú verziu, ktorá je prístupná len obmedzennému okruhu ľudí.

Pri každej zmluve sa uchováva kompletná história zmien a rozdeľovník, v ktorom je zaznačené, kde sa nachádza originál a kde kópie zmluvy v rámci organizačnej štruktúry organizácie. Pri rozdeľovníku je zároveň môžné skontrolovať, kto má prístup k elektronickej verzii zmluvy a kto môže meniť údaje v systéme.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42