Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Crystal Office

intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

Crystal Office je webová aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností vrátane správy registratúry. Systém je určený hlavne používateľom z verejnej správy, ale svojou filozofiou je použiteľný aj pre podnikateľské subjekty. Obsahuje moduly, ktoré sú vzájomne integrované a používajú spoločnú databázu používateľov a organizačnú štruktúru.

Systém je založený na trojvrstvovej architektúre klient-server a technológiách Java, SQL a LDAP. Používateľ pracuje v štandardnom webovom rozhraní s použitím prehliadača. Všetky údaje sú ukladané v relačnej databáze, logika sa vykonáva na aplikačnom serveri. Bezpečnosť údajov v systéme je zaručená použitím prihlasovacích mien a prístupových práv, komunikácia medzi serverom a klientom je šifrovaná pomocou protokolu SSL. Modul Registratúra bol navrhnutý v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 395/2002 o archivácií a registratúrach.

Systém Crystal Office je multi-mandantný systém a pre viacero organizácií môže byť nainštalovaný na jedinom spoločnom serveri. Je teda vhodný aj pre riešenia typu ASP (Application Services Providing) a SaaS (Software as a Service).

Systém Crystal Office môže byť integrovaný s redakčným systémom BUXUS spoločnosti ui42.


Identity & Access Management

úplná správa identít, oprávnení, organizačnej štruktúry, zastupovania a iných záležitostí používateľov

Kontakty

pohodlná správa kontaktov

e-Registratúra

automatizácia správy registratúry, pre všetky organizácie, ktoré potrebujú spracovávať veľké množstvo listinných aj elektronických záznamov

Úlohy

automatizácia správy úloh

Cestovné príkazy

evidencia, žiadosti, schvaľovanie a vyúčtovanie cestovných príkazov

Evidencie

univerzálny prostriedok pre tvorbu a aktualizáciu rôznych evidencií

Zmluvy

elektronická evidencia zmlúv vrátane ich elektronickej podoby v rôznych formátoch

Helpdesk

rýchle nahlasovanie problémov alebo požiadaviek a sledovanie ich riešenia cez modul Úlohy

Audit

prehľad a zaznamenávanie udalostí v systéme
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42