Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Služby a riešenia
konzultácie, systémová integrácia, outsourcing, SaaS, podpora Teamware

Systémová integrácia

nie každá cesta vedie k fungujúcemu a hlavne efektívnemu informačnému systému - my Vám pomôžeme nájsť tú správnu pre Vás

V oblasti IKT neplatí heslo "všetky cesty vedú do Ríma". Dnes existuje a každodenne vzniká nespočetné množstvo hardvérových a softvérových komponentov. Množstvo ciest a spôsobov akými možno budovať a prevádzkovať informačný systém, rastie geometrickou radou. A dnes už s určitosťou vieme povedať, že nie každá cesta vedie k fungujúcemu a hlavne efektívnemu informačnému a komunikačnému systému. Ktorou cestou ísť? Túto otázku Vám zodpovieme v rámci systémovej integrácie. Nielen ukážeme cestu, my Vás po nej budeme sprevádzať.

V rámci služby systémovej integrácie zanalyzujeme Vaše obchodné a podnikateľské ciele a z nich vyplývajúce požiadavky a potreby v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vypracujeme informačnú stratégiu Vašej organizácie. Navrhneme optimálnu zostavu hardvérových a softvérových komponentov, ktoré zintegrujeme do jedného homogénneho celku. Pritom za Vás ponesieme riziko nekompatibility komponentov. Systém naimplementujeme a zaškolíme obsluhu. V rámci údržby sa postaráme o to, aby Váš systém vyhovoval všetkým najnovším kritériám a aby bol priebežne aktualizovaný. Zároveň zabezpečíme minimálne výpadky v jeho prevádzke. Priebežne Vás budeme informovať o aktuálnych možnostiach jeho rozširovania a vylepšovania.

Naše schopnosti sme mali možnosť ukázať pri budovaní systémov v silových rezortoch, ale hlavne pri vybudovaní Komplexného informačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja. Systém vznikol "na zelenej lúke" a dnes prepája úrad kraja, 100 organizácií a zhruba 1800 používateľov.

Naším cieľom je pružne reagovať na požiadavky každého zákazníka a prispôsobiť sa jeho predstave aj v oblasti spôsobu realizácie požadovaného riešenia. V prípade zákazníkov, ktorí majú konkrétnu predstavu o technickom riešení, sa usilujeme o naplnenie tejto predstavy. Naopak zákazníkom, ktorí túto predstavu nemajú, vychádzame v ústrety (najmä v počiátočnej fáze projektu) poskytnutím konzultačných služieb a návrhu riešenia. Podľa charakteru požiadaviek zvolíme buď riešenie založené na aplikácii univerzálneho systému, ktorý parametrizujeme tak, aby naplnil zákazníkove požiadavky, alebo mu vyvinieme úplne nový systém na zákazku. Pritom vždy dodržujeme firemnú filozofiu akcentujúcu nielen maximálnu univerzalitu riešenia s ohľadom na možné budúce potreby zákazníka alebo otvorenosť riešenia voči budúcim trendom, ale taktiež na bezpečnosť. Špecializujeme sa na webové aplikácie a trojvrstvovú architektúru klient-server s využitím technológie Java.


Komplexný informačný systém Trenčianskeho samosprávneho kraj

informačný systém vznikol "na zelenej lúke" a dnes prepája úrad kraja, 100 organizácií a zhruba 1500 používateľov

Integrované webové sídla samosprávneho kraja

vytvorili sme unikátny systém 70-tich integrovaných webových sídiel kraja a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Regionálny knižničný informačný systém

spoločný knižničný systém regionálnych knižníc a kultúrnych zariadení
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42