Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Služby a riešenia
konzultácie, systémová integrácia, outsourcing, SaaS, podpora Teamware

Integrované webové sídla samosprávneho kraja

vytvorili sme unikátny systém 70-tich integrovaných webových sídiel kraja a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

V roku 2005 sme začali budovať nové webové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sme v roku 2006 nasadili do ostrej prevádzky. Predvídavo sme zvolili technológiu CMS Buxus, integrovanú so systémom Crystal Office. Vďaka dôkladnej analýze a informačnej architektúre sme navrhli štruktúru obsahu tak, aby sa návštevník dostal k požadovanej informácii rôznymi možnými cestami. Vďaka integrácii s registrami verejnej správy sa na stránkach automaticky zverejňujú aktuálne informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách v kraji. Systém automaticky zverejňuje objednávky a faktúry z ekonomického systému a organizačnú štruktúru a kontakty zo systému Crystal Office.

V roku 2009 sme systém rozšírili o 13 webových sídiel kultúrnych organizácií a Správy ciest TSK. Kalendáre kultúrnych podujatí z organizácií sa automaticky zverejňujú aj na sídle kraja. Okrem toho, že sme pomohli organizáciám zabezpečiť legislatívne požiadavky, dobrým štruktúrovaním sme zlepšili vyhľadávanie a návštevnosť stúpla 10-násobne. Verejná knižnica Michala Rešetku začala každoročne získavať cenu Top WebLib za najlepší web spomedzi knižníc na Slovensku.

V roku 2011 sme do systému zaradili 26 sociálnych zariadení. Vizuál webov sme orientovali na starších ľudí (veľké písmená, prehľadnosť). Novinkou bolo automatické zverejňovanie objednávok a faktúr.

V rokoch 2012-2013 sme urobili pilotnú implemntáciu 10 a neskôr rollout ďalších 18 škôl. Vzhľadom na to, že medzi študentami sú rozšírené mobily a tablety, prvýkrát sme použili responzívny dizajn. Okrem už použitých vychytávok zo starších webov pribudlo zverejňovanie jedálnych lístkov a hlavne integrácia na školské evidencie aSc Agenda.

V roku 2013 sme systém doplnili o webové sídla 2 nemocníc. Okrem responzívneho dizajnu priniesli interaktívny zoznam lekárov a ambulancií, intranetovú časť prístupnú len z vnútornej siete nemocnice a infokiosk pre pacientov.

Podarilo sa nám vytvoriť na Slovensku unikátny integrovaný systém webových sídiel. 70 sídiel je prevádzkovaných na spoločnom virtuálnom stroji a zdieľa spoločné zdroje údajov.

Pre ilustráciu len samotné sídlo www.tsk.sk malo v januári 2015

  • 207 883 stránok,
  • mesačnú návštevnosť 53,8k návštev / 35,8k návštevníkov / 206,7k stránok,
  • cca 80% návštevníkov prichádza z vyhľadávačov, čo svedčí o dobrej sémantickej štruktúre stránok.
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42