Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Registre verejnej správy

agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Registre verejnej správy sú určené ako agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy. Sú to multi-mandantné intranetové aplikácie typu "cloud ready", ktoré využívajú najmodernejšie technológie. Vďaka štandardným rozhraniam sú integrovateľné so systémami poskytujúcimi eGov služby.

Na medzinárodnom kongrese ITAPA 2014 sme zaujali porotcov v kategórii Zlepšovanie procesov, náš Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie získali 3. miesto.

Pre lekárov Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja je zdarma k dispozícii elektronický systém objednávania pacientov.


Elektronické objednávanie pacientov

pre lekárov Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja je zdarma k dispozícii elektronický systém objednávania pacientov

Register zdravotníctva

agendový informačný systém pre evidenciu a povoľovanie zdravotníckych zariadení, a spracovanie súvisiacej agendy

Ambulancia

aplikácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre efektívnu komunikáciu so samosprávnym krajom

Register humánnej farmácie

agendový informačný systém pre evidenciu a povoľovanie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, a spracovanie súvisiacej agendy

Lekáreň

aplikácia pre prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok pre efektívnu komunikáciu so samosprávnym krajom

Register sociálnej pomoci

agendový informačný systém pre registrovanie sociálnych služieb, posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečovanie sociálnej služby, vedenie poradovníkov a iné súvisiace agendy

CSS

aplikácia pre poskytovateľov sociálnych služieb pre efektívnu komunikáciu so samosprávnym krajom

Ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok

ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok boli prácne a časovo náročné - proste nočná mora lekární aj samosprávnych krajov, ale my sme ju porazili...

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia

IdZZ sprevádza zdravotnícke zariadenia po celý jeho život od vzniku a aj po zániku povolenia na jeho prevádzkovanie. Jednoznačne identifikuje zariadenie vo všetkých informačných systémoch verejnej správy. Je to niečo ako "rodné číslo" zariadenia.

Elektronizácia služieb verejnej správy

MY elektronizujeme, VY elektronizujete, ONY/ONI elektronizujú...
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42