Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Elektronické objednávanie pacientov

neoddeliteľnou súčasťou aplikácie Ambulancia je aj elektronické objednávanie pacientov

Služba objednávania termínu vyšetrenia je bezplatná pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Systém má rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia pre každú ambulanciu:

  • indivudálne nastavenie termínov pre každý deň v týždni pre rôzne obdobia v rámci roka
  • na každý termín je možné nastaviť objednanie jedného alebo viacerých pacientov
  • automatické sledovanie sviatkov, dní voľna a nahlásených dovoleniek v ambulancii
  • pre internetové objednávky môže lekár zverejniť len vybrané termíny, ostatné používa pre interné potreby ambulancie alebo poskytovateľa
  • možnosť nastavenia rôznych druhov vyšetrenia pre rôzne termíny
  • možnosť nastavenia doplňujúcich informácií pre každý druh vyšetrenie, ktoré sa pacientovi zobrazia pri objednávaní
  • lekár môže po vzájomnom dohovore objednať pacienta aj na deň voľna
  • lekár môže nastaviť termíny, ktoré sú určené výhradne pre objednávky od iných lekárov (napr. všeobecný lekár môže pomocou svojich prihlasovacích údajov objednať pacienta k špecialistovi)
  • v prípade nemocníc a polikliník je možné z recepcie spracovávať objednávky pre viacero ambulancií.

Pre lekára/sestru

Poskytovateľ alebo ordinujúci lekár musí mať prístup do aplikácie AMBULANCIA, pomocou ktorej komunikuje so samosprávnym krajom. Pomocou nej si môže celý objednávací systém nastaviť a prispôsobiť svojim individuálnym potrebám.

Pre samotné objednávanie na strane lekára/sestry slúži "jednostránková" webová aplikácia, ktorá je vďaka responzívnemu dizajnu použiteľná aj na tablete alebo mobilnom telefóne. Svojim vzhľadom a spôsobom použitia pripomína klasický diár.

objednávací systém na strane lekára/sestry

Objednávanie z ambulancie do ambulancie

V prípade niektorých špecializovaných vyšetrení je kontraproduktívne, aby sa pacient objednával sám z internetu, nakoľko špecialista potrebujde mať istotu správnej diagnózy. Vtedy je výhodné využívať možnosti objednávania z inej ambulancie.

Napríklad obvodný lekár môže svojich pacientov objednávať k špecialistom, ktorí mu to umožnia. Alebo lekári zo špecializovaných ambulancií môžu svojich pacientov objednávať na vyšetrenia v zariadeniach SVaLZ.

Recepcia

V rámci nemocnice, polikliniky alebo poskytovateľa s viacerými ambulanciami je možné vytvoriť tzv. recepciu, ktorá môže súčasne spravovať objednávky viacerých ambulancií. Pri tom je možné vytvoriť u každého poskytovateľa viacero recepcií, každú s iným zoznamom ambulancií (jedna ambulancia môže byť spravovaná viacerými recepciami).

Do jednej recepcie je dokonca možné priradiť aj ambulancie viacerých poskytovateľov. Napr. ak sú poskytovatelia v rámci jednej budovy a zdieľajú vstupné priestory.

V prípade poskytovateľa s viacerými ambulanciami má určený používateľ prístup k objednávacím systémom všetkých ambulancií z jedného miesta.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42