Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok

ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok boli prácne a časovo náročné - proste nočná mora lekární aj samosprávnych krajov, ale my sme ju porazili...

Lekárne sú povinné v priebehu mesiaca január spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka. V prípade zrušenia prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný spracovať a zaslať vyššie uvedené hlásenie ku dňu zrušenia prevádzkarne. 
Samosprávne kraje sumarizujú stovky hlásení z lekární a zasielajú ich na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Ministerstvo hlásenia krajov sumarizuje a prepočítava na obsah čistej bázy, ktorý následne hlási na International Narcotics Control Board.

Ešte do nedávna to bolo ťažko predstaviteľné množstvo XLS tabuliek, papierov, úsilia, únavy a chýb. Preto sme do toho vniesli poriadok. Náš systém umožňuje lekárňam podať hlásenie na kraj automaticky, automaticky sumarizuje hlásenia a prepočítava bázy, až zostaví údaje hlásenia pre INCB. S vhodným lekárenským informačným systémom môže pracovník lekárne podať hlásenie pomocou pár kliknutí. Pracovník kraja len kontroluje zoznam lekární, ktoré hlásenie zatiaľ nepodali. Pracovník ministerstva má výsledok k dispozícii na kliknutie.
Náš systém využívajú všetky samosprávne kraje. Sme nesmierne radi, že sa nám aspoň trochu podarilo spríjemniť život občanom v tejto krajine...

Podrobné informácie o ročnom hlásení nájdu prevádzkovatelia lekární na portáli e-VÚC v časti Hlásenie OPL.

Integračné rozhranie

Register humánnej farmácie poskytuje elektronické rozhranie pre automatizované podávanie ročných hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok priamo z lekárenského informačného systému.

Hlásenie lekárne je možné nahrať do systému samosprávneho kraja vo formáte XML prostredníctvom webovej služby. Tu sú dokumenty s tým súvisiace:

V prípade záujmu o integráciu nás kontaktujte.

So systémom e-VÚC sú integrované tieto systémy:

 • WinLSS - obchodno-skladová evidencia lekárne 
  dodávateľ: Počítače a Programovanie, s.r.o., Kuzmányho 22, 01001 Žilina, IČO: 36005479, www.pap.sk
 • Pharmacy a Pharmacy HITT
  dodávateľ: NRSYS s.r.o., Akademická 12, 94901 Nitra, IČO: 30997763, www.nrsys.sk
 • ApoWare-BS
  dodávateľ: PharmaServis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky, IČO: 36536512, www.pharmaservis.sk
 • WinLISN
  dodávateľ: Tiencom, s.r.o., Jesenná 13, 05801 Poprad, IČO: 36497517
 • Lekáreň CCN 
  dodávateľ: CCN Health Information s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 47373598
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42