Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Crystal Office
intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

Evidencie

univerzálny prostriedok pre tvorbu a aktualizáciu rôznych evidencií

Modul Evidencie je univerzálny prostriedok pre tvorbu a aktualizáciu rôznych evidencií (napr. zoznamy kníh, automobilov, študentov,...).

Každá evidencia obsahuje záznamy, vlastnosti, oprávnenia a históriu:

 • záznamy - jednotlivé objekty uložené v evidencii (na príklade tabuľky sú to vlastne riadky tabuľky)
 • vlastnosti evidencie – zoznam údajov, ktoré sa evidujú o každom objekte v evidencii (na príklade tabuľky je to vlastne jej hlavička)
 • oprávnenia – zoznam oprávnení k evidencii a jej správca (na príklade tabuľky sú to pravidlá, kto môže s tabuľkou čo robiť)
 • história – história zmien vo vlastnostiach evidencie.

Štruktúra (vlastnosti) evidencie sa definujú pri jej vytváraní. Štruktúru evidencie je možné dynamicky meniť, či už ide o názvy vlastností, typy vlastností, pridávať nové vlastnosti, platnosť vlastností, meniť poradie a viditeľnosť vlastností v zozname. Ale len v prípade, že na to má používateľ príslušné oprávnenia. Vlastnosť evidencie je definovaná parametrami:

 • názov vlastnosti – stručný, najlepšie jednoslovný popis charakterizujúci danú vlastnosť
 • typ vlastnosti – vlastnosť môže byť typu textový reťazec (krátky text), blok textu (dlhý text), začiarkávacie políčko (checkbox), dátum, celé číslo, desatinné číslo, obrázok, dátové pole (zoznam predpísaných hodnôt)
 • popis vlastnosti – dlhší podrobný popis vlastnosti
 • viditeľnosť – či je vlastnosť zobrazená v zozname záznamov na úvodnej stránke evidencie
 • platnosť – či je vlastnosť evidencie platná, má sa zobrazovať a vypĺňať

Vlastnosti evidencie

Evidencie môžu byť zdieľané medzi viacerými používateľmi, a to i z rôznych domén/mandantov. Oprávnenia ku každej evidencii je možné nastaviť samostatne. Každému používateľovi, skupine alebo oddeleniu môžete priradiť jedno z oprávnení:

 • Čítať- oprávňuje vidieť evidenciu a čítať jej obsah.
 • Vytvárať - oprávňuje vytvárať nové záznamy v evidencii.
 • Upravovať - oprávňuje upravovať už vytvorené záznamy v evidencii.
 • Odstraňovať - oprávňuje odstraňovať záznamy z evidencie. Odstránený záznam sa fyzicky nezmaže, ale len zneplatní. Kedykoľvek je mu možné vrátiť platnosť.

Osoba, ktorá evidenciu vytvorila, je jej správca a má k danej evidencii automaticky všetky oprávnenia (čítať, vytvárať, upravovať, odstraňovať). Správcu evidencie môže zmeniť jej správca alebo administrátor evidencií v rámci domény.

Zázanmy v evidencii

Pri upravovaní alebo odstraňovaní záznamov sa ukladá kompletná história verzií (dátum, čas a používateľ). Ľubovoľnú staršiu verziu je možné kedykoľvek vyvolať a nastaviť ako aktuálnu.


Oprávnenia v module Evidencie

popis filozofie oprávnení k modulu a k samotným evidenciám
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42