Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Elektronizácia služieb verejnej správy

MY elektronizujeme, VY elektronizujete, ONY/ONI elektronizujú...

Systém registrov verejnej správy je od počiatku budovaný tak, aby okrem silného back-office pre pracovníkov kraja, bol schopný aj poskytovať informácie občanom a služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Všetky uchovávané údaje sú v súlade s dátovými štandardami v zmysle zákona č. 275/2006. Pre potreby zverejňovania na internete sú generované zoznamy vo formáte XML. V zmysle zákonov č. 578/2004 a č. 362/2011 je systém schopný poskytovať údaje z registra povolení v elektronickej podobe Národnému centru zdravotníckych informácií.

Elektronické služby (eGov)

Systém aktuálne poskytuje viaceré elektronické služby ako obyvateľom, tak aj podnikateľom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Keďže nie je známa finálna podoba fungovania ÚPVS, nie je ani aktuálny stav poskytovania služieb finálny.

Po sfinalizovaní štandardov a reálnom sprevádzkovaní eGovernmentu budú služby upravené v ich duchu. Niektoré služby (hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok, rozpis služieb LSPP) budú naďalej poskytované prostredníctvom špecializovanej aplikácie, nakoľko ich zložitosť neumožňuje efektívnu implementáciu cez univerzálne rozhrania ÚPVS. Pre ostatné služby budú poskytované rozhrania (webové služby) tak, aby moduly riadenia podaní jednotlivých samosprávnych krajov mohli priamo riadiť ich realizáciu.

Informatívne služby budú naďalej poskytované v dvoch podobách: XML súbory s údajmi na zverejnenie a zásuvné moduly pre použitie na webovom sídle formou i-frame.


eGov služby G2C (vláda-občan)

elektronické služby verejnej správy pre občanov

eGov služby G2B (vláda-podnikateľ)

elektronické služby verejnej správy pre podnikateľov

eGov služby G2G (vláda-vláda)

elektronické služby verejnej správy pre verejnú správu

IS služby pre internú potrebu úradu samosprávneho kraja

informačné služby pre internú potrebu orgánu verejnej správy
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42