Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Služby a riešenia
konzultácie, systémová integrácia, outsourcing, SaaS, podpora Teamware

Regionálny knižničný informačný systém

spoločný knižničný systém regionálnych knižníc a kultúrnych zariadení

Regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ešte v roku 2007 používali na evidenciu knižného fondu a čitateľov programy pre MS DOS, ktoré vo Windowsovom prostredí pôsobili problémy. naviac neboli dodržané nároky na informačnú a prevádzkovú bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Ako systémový integrátor sme vypracovali štúdiu pre implementáciu nového knižničného systému, ktorý by spĺňal kritéria na podobný systém a zároveň odbremenil knižnice od starostí so zabezpečením prevádzky.

Výber samotného knižničného systému bol predmetom verejného obstarávania, ktorého výsledkom bol systém Clavius REKS od českej firmy Lanius. Navrhli a implementovali sme centralizované riešenie s databázou v centrálnej lokalite samosprávneho kraja, ktorá spĺňala vysoké nároky na bezpečnosť (redundancia, fyzická bezpečnosť, motorgenerátor). Používatelia z knižníc sa k systému pripájajú cez terminálového klienta. Do systému sme okrem knižníc pripojili aj ostatné kultúrne zariadenia, ktoré v ňom evidujú svoje fondy.

Pre čiatateľov sme sprístupnili na webových stránkach kraja súborný katalóg RKnIS.tsk.sk. Vďaka nemu si môžu obyvatelia kraja zistiť, či niektorá knižnica alebo zariadenie v kraji vo svojom fonde eviduje konkrétnu knihu a či je možné si ju vypožičať. V roku 2010 sme systém rozšírili o nové modernejšie webové rozhranie k súbornému katalógu Carmen.tsk.sk.

Vďaka projektu sa podarilo využiť synergické efekty medzi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem výrazného zníženia nákladov prinieslo centralizované riešenie vyššiu bezpečnosť a odbremenilo pracovníkov zariadení od zabezpečovania prevádzky systému.

V roku 2018 bol celý systém upgradovaný na Tritius. Súborný katalóg knižníc je dostupný na katalog.tsk.sk.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42