Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Ministerstvo zdravotníctva implementuje naše registre

01. decembra 2016
už aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky využíva Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky implementuje náš Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie. Zostava povoľovacích orgánov, ktoré registre využívajú, je tak kompletná. Zavedenie systému ministerstvu zjednoduší plnenie rastúcich legislatívnych nárokov v povoľovacích procesoch, ale hlavne sprehľadní a spresní jeho činnosť ako povoľovacieho orgánu. Zároveň vzniká synergický efekt zdieľania informácií medzi samosprávnymi krajmi a ministerstvom v spoločnom informačnom systéme, do ktorého majú prístup aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Systém vďaka tomu kompletizuje údaje o poskytovateľoch zdravotnej a lekárnickej starostlivosti z celej republiky. Systém poskytuje údaje Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a stáva sa tak jedným z nosných prvkov elektronizácie nášho zdravotníctva.

Občanom celého Slovenska zároveň sprístupňuje aktuálne životne dôležité informácie na internete, a to na jednom mieste

Pre zaujímavosť uvádzame pár čísiel o systéme (k 1.12.2016):

 • eviduje 12 035 poskytovateľov a 23 648 zdravotníckych zariadení
 • umožnil schválenie 6 613 ordinačných hodín a prevádzkových časov lekární
 • jeho prostredníctvom bolo nahlásených 42 750 dovoleniek v ambulanciách a v lekárňach
 • eviduje 20 477 zdravotných obvodov
 • umožnil sumarizáciu 6 028 hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok
 • vydal a zverejnil 3 718 rozpisov služieb LSPP (125 550 služieb, odslúžených 4 134 poskytovateľmi), mesačne pribúda 188 rozpisov
 • denne rozposiela 400 e-mailov s upozornením na službu LSPP
 • vydal a zverejnil 2 436 rozpisov služieb pohotovostných lekární, mesačne pribúda 79 rozpisov
 • na 10 134 e-mailov rozposiela mimoriadne oznamy o stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu, a to do 30-minút od ich zverejnenia na ŠÚKL
 • na 2 352 e-mailov lekární rozposiela upozornenia na zachytenie falošného receptu
 • 210 000 návštev mesačne dosahuje portál www.e-vuc.sk, kde sa údaje zverejňujú
 • 34 700 elektronických objednávok vyšetrení bolo vytvorených v dvoch krajoch
 • 10 134 používateľov z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má vytvorený prístup do systému

Naše snaženie bolo aj ocenené: 

Systém e-VÚC a dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že užitočný a funkčný informačný systém pre verejnú správu je možné vybudovať aj s limitovanými finančnými zdrojmi a bez prostriedkov Európskej únie.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42