Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Nová verzia Registra zdravotníctva - novela zákona 578/2004

31. marca 2015
nová verzia systému v súvislosti s novelizáciou zákona 578/2004, v súvislosti s vyhláškou MZ SR o štandardoch zdravotníckej informatiky a v súvislosti s prepájaním systému na systémy NCZI

Posledné mesiace boli v legislatíve v oblasti zdravotníctva hektické. Okrem silne diskutovaného zrušenia poplatkov za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zmeny týkali hlavne povoľovacích procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nastali zmeny v druhoch zdravotníckych zariadení - pribudli nové druhy špecializovaných ambulancií a vznikol Identifikátor zdravotníckeho zariadenia. Tento identifikátor sa stáva akýmsi "rodným číslom" zariadenia, vzniká v momente vydania povolenia a nesie sa so zariadením vo všetkých informačných systémoch, týkajúcich sa zdravotníctva. Vďaka nemu je napr. možné presne identifikovať jednu z troch rovnakých ambulancií, prevádzkovaných na jednej chodbe.
Orgánom príslušným na vydanie povolenia tak vznikla povinnosť do 30.6.2015 prideliť všetkým už existujúcim zdravotníckym zariadeniam identifikátory v zmysle štandardov a bezodkladne ich oznámiť poskytovateľom. Vďaka nášmu systému Bratislavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj už v noci z 31.3.2015 na 1.4.2015 zverejnili na internete všetky identifikátory zdravotníckych zariadení, ktorým vydali v minulosti povolenie.

Nemenej významnou udalosťou je vyhláška MZ SR o štandardoch zdravotníckej informatiky, ktorá pre nás prináša hlavne oficiálne číselníky. 

Reakciou na všetky tieto zmeny je nová verzia Registra zdravotníctva (v3.0), ktorá zavádza identifikátor zdravotníckeho zariadenia do praxe. Prináša výraznú zmenu všetkých obrazoviek, pretože identifikátor sa stáva ústredným motívom. Pri redizajne obrazoviek sme zároveň "skompaktnili" informácie, takže nie je potrebné používať zobrazenie detailu - všetky údaje vrátane polohy na mape sú dostupné na jednej obrazovke. Rovnako tak je hneď na hlavnej obrazovke poskytovateľa zobrazená celá história jeho povolenia. Pri zobrazení, ale hlavne pri štatistikách sa berie ohľad na to, či povolenie vydal samosprávny kraj alebo MZ SR.
Najväčšie zmeny pravdaže nevidieť, pretože sa udiali vo vnútri systému. Nové číselníky a upravený dátový model zohľadňujú potrebu exportu údajov do Národného centra zdravotníckych informácií.

Naviac bola spustená nová verzia aplikácie AMBULANCIA (v2.13), ktorá prináša zavedenie Identifikátora zdravotníckeho zariadenia v zmysle štandardov a zo žiadostí o schválenie ordinačných hodín vypúšťa poplatky za prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42