Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj implementuje naše registre

15. júna 2015
už aj Trnavský a Nitriansky kraj využíva Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie

Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj sa rozhodli využívať náš Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie. Pripájajú sa tak k trom krajom (BSK, TSK, ŽSK), ktoré registre už využívajú.

V súčasnosti systém využívajú v skúšobnej prevádzke. Prebieha import údajov z existujúcich evidencií, ich kontrola a aktualizácia. Akonáhle budú údaje zaktualizované, budú zverejnené na webovom sídle e-VÚC.

Zavedenie systému krajom zjednoduší plnenie rastúcich legislatívnych nárokov ale hlavne sprehľadní a spresní ich činnosť. Hlavný prínos je však určený občanom, a to sprístupnenie aktuálnych "životne dôležitých" informácií na internete. 

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42