Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Technické informácie o identifikátore zdravotníckeho zariadenia

30. apríla 2015
od 1.5.2015 vstupuje do praxe Identifikátor zdravotníckeho zariadenia

Zákon č. 77/2015 Z. z. zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), zaviedol do zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pojem a inštitút Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „IdZZ“).

IdZZ sprevádza zdravotnícke zariadenia po celý jeho život od vzniku a aj po zániku povolenia na jeho prevádzkovanie. Jednoznačne identifikuje zariadenie vo všetkých informačných systémoch verejnej správy. Je to niečo ako "rodné číslo" zariadenia. 

Keďže sa jedná o veľmi dôležitú novinku, ktorá od 1.5.2015 vstupuje do praxe, zverejnili sme podrobnejšie informácie o identifikátore na našich stránkach.

Pravdaže náš Register zdravotníctva aj Register humánnej farmácie je IdZZ Ready.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42