Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok po novom

15. decembra 2014
V roku 2014 dochádza k zmene formátu ročných hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok!

Vzhľadom na potrebu spresnenia hlásení pre International Narcotics Control Board dochádza v roku 2014 k zmene formátu hlásenia. Oproti predchádzajúcim rokom sa mení nasledovne:

 • všetky druhy výdaja sa zlučujú do jednej položky výdaja konečnému užívateľovi,
 • upresňujú sa údaje o príjatých a vrátených liekoch a surovinách od distributérov,
 • identifikujú sa stratené, zničené alebo expirované množstvá.

Hlásenie teda bude obsahovať okrem identifikácie lekárne a obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách:

 • kód lieku/suroviny     
  uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky)
 • názov lieku/suroviny
 • doplnok názvu/suroviny
 • účinná látka    
  uvádza sa báza účinnej látky z číselníka
 • príjem od distributérov          
  úvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období
 • vrátené distributérom
  úvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období
 • výdaj konečnému užívateľovi            
  uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.
 • stratené, zničené alebo expirované balenia/množstvo            
  uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi
 • konečný stav  
  uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2014, uvádza sa stav k 31.12.2014

Priebežne aktualizovaný liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok je dostupný na adrese www.e-vuc.sk/opl/opl_ciselnik.xml, na adrese http://www.e-vuc.sk/opl/opl_ciselnik_info.xml je jeho skrátená verzia, ktorá obsahuje len hlavičku s dátumom poslednej aktualizácie.

Aktuálne informácie o ročnom hlásení spotreby omamných a psychotropných látok nájdete na www.e-vuc.sk.

Rovnako tam nájdete aj aktualizovaný zoznam liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42