Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Košický samosprávny kraj implementuje naše registre

12. septembra 2015
aj Košický kraj využíva Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie

Obyvatelia Košického samosprávneho kraja už nebudú mať pocit diskriminácie oproti iným samosprávnym krajom. Košický samosprávny kraj začal využívať náš Register zdravotníctva a Register humánnej farmácie. Pripája sa tak k piatim krajom (BSK, NSK, TSK, TTSK, ŽSK), ktoré registre už využívajú. Vďaka tomu budú môcť obyvatelia kraja už čoskoro nájsť aktuálne informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na www.e-vuc.sk.

V súčasnosti systém využíva v skúšobnej prevádzke. Prebieha import údajov z existujúcich evidencií, ich kontrola a aktualizácia. Postupne budú údaje zaktualizované a zverejnené na webovom sídle e-VÚC.

Zavedenie systému kraju zjednoduší plnenie rastúcich legislatívnych nárokov ale hlavne sprehľadní a spresní jeho činnosť v oblasti zdravotníctva. Hlavný prínos je však určený občanom, a to sprístupnenie aktuálnych "životne dôležitých" informácií na internete. 

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42