Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Jeden prsteň vládne všetkým? Jeden systém spája všetkých...

22. marca 2019
rady používateľov registrov e-VÚC sa rozšírili o ŠÚKL a SOOL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) sa zaradili medzi používateľov našich registrov e-VÚC. Systém tak kompletizuje údaje o poskytovateľoch zdravotnej a lekárnickej starostlivosti, o výrobcoch a veľkodistribútoroch humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok z celej republiky. Poskytuje ich Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Stáva sa tak jedným z nosných prvkov elektronizácie zdravotníctva. To nám dáva právo voľne parafrázovať repliku z Pána prsteňov "Jeden prsteň vládne všetkým"...

Náš systém spája všetkých. Pracujú v ňom samosprávne kraje, MZ SR, ŠÚKL, SOOL, NCZI, ÚDZS, poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, výrobcovia a veľkodistribútori. Príklady?

 • ministerstvo vydá poskytovateľovi povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ⇒ v našej aplikácii požiada o schválenie ordinačných hodín ⇒ samosprávny kraj mu schváli ordinačné hodiny ⇒ úrad pre dohľad mu vydá kódy PZS ⇒ údaje pošleme do NCZI a NCZI mu zriadi prístupy do e-zdravie ⇒ poskytovateľ si nastaví objednávanie pacientov cez internet ⇒ pacient nájde na portáli e-VÚC všetky detaily o poskytovateľovi vrátane dovoleniek a objedná sa na vyšetrenie,
 • samosprávny kraj vydá povolenie pre lekáreňpacient nájde pomocou mobilu a portálu otvorenalekaren.sk najbližšiu otvorenú lekáreňak pri overovaní vydávaného lieku dôjde k incidentu, je o tom informovaná SOOL, ktorá zapojí do vyšetrovania výrobcu/registrátora liekuak vznikne podozrenie na falzifikát, informácia sa dostáva do ŠÚKL.

Pre zaujímavosť uvádzame pár čísiel o systéme (marec.2019):

 • eviduje 16 tisíc poskytovateľov a 32 tisíc zdravotníckych zariadení
 • umožnil schválenie 15 tisíc ordinačných hodín a prevádzkových časov lekární
 • jeho prostredníctvom bolo nahlásených 111 tisíc dovoleniek v ambulanciách a v lekárňach
 • eviduje 34 tisíc zdravotných obvodov
 • umožnil sumarizáciu 16 tisíc hlásení o spotrebe omamných a psychotropných látok
 • vydal a zverejnil 8,5 tisíc rozpisov služieb APS/LSPP (281 tisíc služieb, denne rozposiela 500 e-mailov s upozornením na službu)
 • vydal a zverejnil 4,6 tisíc rozpisov služieb pohotovostných lekární
 • na 11 tisíc e-mailov rozposiela mimoriadne oznamy o stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu, a to do 30-minút od ich zverejnenia na ŠÚKL
 • na 2,3 tisíc e-mailov lekární rozposiela upozornenia na zachytenie falošného receptu
 • 500 tisíc návštev mesačne dosahuje portál www.e-vuc.sk, kde sa údaje zverejňujú
 • 480 tisíc elektronických objednávok vyšetrení bolo vytvorených v dvoch krajoch
 • 13 tisíc používateľov z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má vytvorený prístup do systému

Občanom zároveň sprístupňuje aktuálne životne dôležité informácie na internete, a to na jednom mieste

Systém e-VÚC je svojou funkcionalitou a tým, ako elektronicky prepája viacero orgánov verejnej moci s podnikateľmi a občanmi, porovnateľný s najväčšími projektami elektronizácie verejnej správy na Slovensku.
Niečim sa však predsa líši:

 • nebol vybudovaný z prostriedkov Európskej únie,
 • nestál desiatky, či stovky miliónov eur,
 • a v neposlednom rade, a to je najdôležitejšie - funguje a má spokojných používateľov.

Systém e-VÚC a dosiahnuté výsledky sú dôkazom toho, že užitočný a funkčný informačný systém pre verejnú správu je možné vybudovať aj s limitovanými finančnými zdrojmi a bez prostriedkov Európskej únie.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42