Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
e-VÚC
responzívny webový portál s e-Gov službami samosprávnych krajov - jediný garantovaný zdroj informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Informácie pre občanov

informácie určené primárne pre občanov

Pre občanov sú určené informácie, ktoré sú rozdelené podľa samosprávnych krajov. Občan môže pri hľadaní informácie použiť vyhľadávanie v hornej časti stránky alebo navigačné menu vľavo.

Zdravotníctvo

V tejto sekcii sa zobrazujú informácie z Registra zdravotníctva a z Registra humánnej farmácie.

Kto je môj lekár (zdravotné obvody - rajonizácia)

Samosprávny kraj určuje zdravotné obvody pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, a pre deti a dorast, špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti zdravotný obvod. Je to zoznam obcí alebo ulíc. Lekár je povinný ošetriť pacienta s trvalým bydliskom v jeho zdravotnom obvode. Avšak pre pacienta zostáva slobodná voľba lekára zachovaná.

Vyhľadanie ulice zdravotného obvodu

Na stránke sa po zadaní ulice, resp. obce, zobrazia lekári, do obvodu ktorých ulica patrí.

  Lekárska služba prvej pomoci

   Ide o zoznam všetkých ambulancií lekárskej služby prvej pomoci, rozdelený podľa okresov. Už v zoznam eambulancií občan vidí ordinačné hodiny na dnes.

   ambulancie LSPP v okrese

   V detaile ambulancie LSPP okrem štandardných kontaktných informácií a údajov poskytovateľa nájde aj ordinačné hodiny, polohu na mape, dnešnú službu a rozpis služieb na najbližšie mesiace.

   Lekárenská pohotovosť

   Samosprávny kraj zverejňuje pre kaťdý okres zoznam pohotovostných služieb lekární. Občan rýchlo zistí, ktorá lekáreň má dnes službu, v akom čase a telefónny kontakt. V detaile zistí aj štandardný prevádzkový čas a polohu lekárne na mape.

   Lekárenská pohotovosť

    Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

    Zoznam všetkých lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, rozdelený podľa okresov. Detail každej lekárne obsahuje okrem štandardných kontaktných údajov lekárne a jej prevádzkovateľa aj schválený prevádzkový čas, polohu na mape a nabližie pohotovostné služby.

    V prípade, že lekáreň nahlásila dovolenku alebo inú prekážku v prevádzkovaní, v detaile lekárne je výrazne červené upozornenie.

     Ambulantné zdravotnícke zariadenia

     Zoznam všetkých ambulantných zdravotníckych zariadení, rozdelený podľa okresov. Okrem toho je možné využiť vyhľadávacie pole, do ktorého je možné zadať požadované odborné zameranie zariadenie (systém hľadá aj ekvivalenty alebo podobné odbornosti).

     Vyhľadanie ambulancie

     V detaile ambulancie sú okrem štandardných kontaktných údajov zariadenia a poskytovateľa aj schválené ordinačné hodiny vrátane poplatkov za prednostné ošetrenie, poloha na mape a mená slúžiacich lekárov a sestier.

     V prípade, že poskytovateľ nahlásil dovolenku alebo inú neprítomnosť v ambulancii, zobrazí sa výrazne červené upozornenie. Zároveň sa zobrazí informácia o zastupujúcom lekárovi s odkazom na detaily o zdravotníckom zariadení.

      Ústavné zdravotnícke zariadenia

      Zoznam všetkých ústavných zdravotníckych zariadení (hlavn nemocníc), rozdelený podľa okresov. Detail každého zariadenia obsahuje okrem štandardných kontaktných údajov a polohy na mape aj zoznam lôžkových a iných oddelení a zoznam všetkých ambulantných zariadení, ktoré prevádzkuje.

      Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

      Zoznam všetkých agentúr domácej ošetrovateľskej služby rozdelený po okresoch. Detail obsahuje kontaktné údaje a polohu na mape.

       Zoznam všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

       Abecedný zoznam všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí v kraji prevádzkujú nejaké zdravotnícke zariadenie. Detail poskytovateľa okrem kontaktných údajov obsahuje aj zoznam všetkých jeho zariadení prevádzkovaných v kraji.

       Sociálna pomoc

       V tejto sekcii sa zverejňujú informácie z Registra sociálnej pomoci.

        Sociálne služby

         Stránka v prvom rade informuje občanov o tom, čo sú vlatsne sociálne služby, aký druh, formu a rozsah môžu mať. Z prehľadného zoznamu si občan zvolí druh a zobrazí sa mu stručný popis služby a zoznam týchto služieb v kraji. V detaile služb ynájde informácie o poskytovanej službe, miest eposkytovania, polohu na mape a kontakt na poskytovateľa.

         Zoznam všetkých poskytovateľov sociálnych služieb

         Abecedný zoznam všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí v kraji poskytujú nejakú službu. Detail poskytovateľa okrem kontaktných údajov obsahuje aj zoznam všetkých ním poskytovaných sociálnych služieb v kraji.

         Doprava

          Zatiaľ je k dispozícii len prehľadná mapa zimnej údržby TSK, ktorá zobrazuje všetky vozidlá zimnej údržby ciest, ktoré sú v teréne. Farebnou stopou je znázornené, či auto pluží, posýpa, alebo či sa jedná o kontrolnú jazdu.

          Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42