Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
e-VÚC
responzívny webový portál s e-Gov službami samosprávnych krajov - jediný garantovaný zdroj informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

informácie zo samosprávneho kraja a podávanie žiadostí

Táto sekcia obsahuje informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Informačný charakter majú hlavne stránky Komunikácia s VÚCZoznam zverejňovaných údajov a Lekári pre služby LSPP.

Schvaľovanie ordinačných hodín

Stránka obsahuje informácie o spôsobe schvaľovania ordinačných hodín samosprávnym krajom. Zároveň obsahuje aj formuláre so žiadosťou o schválenie ordinačných hodín.

Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii

Stránka obsahuje informácie o povinnosti a o spôsobe nahlasovania dovoleniek alebo iných neprítomností v ambulancii. Zároveň obsahuje aj formulár, umožňujúci nahlásiť neprítomnosť priamo zo stránky.

Všetky neprítomnosti v kraji

Stránka obsahuje zoznam všetkých nahlásených dovoleniek alebo iných neprítomností v ambulancii podľa jednotlivých krajov:

  • aktuálne neprítomnosti - sú všetky neprítomnosti, ktoré prebiehajú dnes
  • plánované neprítomnosti - sú všetky neprítomnosti, ktoré nastanú v budúcnosti

Rozpis služieb APS

Na stránke sú rozpisy služieb ambulancií pohotovostnej služby, určené samosprávnym krajom. Rozpisy sú rozdelené podľa krajov a okresov. Pri každej APS je rozpis služieb na minulý mesiac, súčasný mesiac a všetky nasledujúce mesiace. V rozpise služieb sú pri poskytovateľoch odkazy na ich detailné informácie.

Archív rozpisov služieb APS

Vzhľadom na to, že zverejnenie rozpisu služieb APS sa považuje za právny akt, archivujú sa tu všetky zverejnené rozpisy aj s presným časom zverejnenia. Archív je rozdelený podľa krajov a jednotlivých ambulancií APS. Pri každom rozpise je informácia o dátume schválenia, dátume a čase zverejnenia a PDF súbor na prevzatie. Archív obsahuje aj ambulancie APS, ktoré boli medzičasom zrušené.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42