Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Crystal Office
intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

Helpdesk

rýchle nahlasovanie problémov alebo požiadaviek a sledovanie ich riešenia cez modul Úlohy

Modul Helpdesk slúži na nahlasovanie problémov alebo požiadaviek a sledovanie ich riešenia. Pritom dokáže aktívne využívať funkcionalitu modulu Úlohy.

Systém umožňuje definovať tzv. okruhy problémov, pričom pre každý okruh obsahuje:

  • názov okruhu
  • vedúceho okruhu (používateľ, ktorý dozerá na riešenie problémov v rámci okruhu a zároveň ich môže prideľovať riešiteľom)
  • riešiteľov okruhu (zoznam používateľov, ktorí riešia problémy v rámci okruhu)
  • problémy (zoznam rôznych druhov problémov)
  • mandantov (zoznam domén/mandantov, z ktorých používatelia môžu nahlasovať problémy v danom okruhu)

Obrazovka Helpdesku

Používateľ môže nahlásiť problém jednoduchým kliknutím v zozname okruhov a problémov. V prípade, že práve nemá prístup k systému, môže ho v jeho mene nahlásiť niekto z riešiteľov v rámci okruhu (napr. na základe telefonátu). Pri nahlásení problému je možné okrem stručného názvu problému a textového popisu priložiť aj prílohy a určiť prioritu problému alebo požadovaný termín vybavenia.

Nová úloha v Helpdesku

Nahlásený problém sa ako nová úloha zaradí do zásobníka úloh okruhu. Vedúci okruhu môže úlohu prideliť riešiteľovi alebo riešiteľ si môže sám prebrať úlohu zo zásobníka. Všetci zúčastnení sú notifikovaný o riešení problému e-mailovými správami.

Vďaka multi-mandantnej povahe systému, môžu byť používatelia a riešitelia z rôznych domén/mandantov.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42